Отворено писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента, обаче, в българската клавиатурна подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27.02.1945 г. Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978. Предлагаме да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания прБДС 5237:2006, и други. Нашите предложения са:

1. Включване на знака Ѝ
Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „“
Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ
Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес, и се налага да ползват нестандартни клавиатури. Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г. Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €
Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни
При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т. 7) над съответните гласни, ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @
Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т. 7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба
Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт“ ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт“ (AltGr), а четвъртото с „десен алт“ + „шифт“. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы, за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею
До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме Ви да изпратите официално писмо до организацията EURid, и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг
Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина, обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме Ви да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Благодарим Ви за отделеното време!

Comments (248)

Марио Дичев 22-07-2020 at 23:26
Славянофилите комунисти са по-опасни от набедените за русофоби интелектуалци! Интелектуалците от своя страна с десни убеждения изобличиха лъжите на комунистите за икономиката ни! От Възраждането, до 1948 година, никой министър не е променял азбуката ни, без обществени дебати! А комунистите наруши ха всички закони, и натрапиха своите партизани!
Марио Дичев 22-07-2020 at 23:18
Подписвам това писмо, защото комунистите първи натрапиха кльокавицата русиз ми и диалектни изрази преди Интернет! И с наглостта си нападат младите, пишещи на латиница! Това е лицемерие! Същите червени куфари и политджендъри, сменили законно самоличността ни, и промениха името си, по моделът на Кремъл, както знаем!
Теодора Морбах 11-07-2020 at 20:42
ПОДКРЕПЯМ ИЗЦЯЛО
Никифор Иванов Пенков 05-07-2020 at 23:48
Крайно време е да се поправи неадекватния акт от 27.2.1945
Ростислав Йорданов 22-06-2020 at 08:36
С двете ръце съм ЗА!
Симеон Атанасов 10-06-2020 at 18:11
Въпреки че съм само ученик, имам опит с текущата БДС клавиатура и бих желал добавянето на посочените символи в стандарта, а още повече ще се зарадвам да видя ят и голям юс в редовна употреба.
Велислава Божилова 10-06-2020 at 10:17
Абсолютно подкрепям! Българи - да си възстановим силата, да покажем, че сме свободни и милеем за Родината и няма да допуснем повече гаври и унижения от когото и да било! Бог да пази България!
Иванка Фердинандова 09-06-2020 at 00:42
Подкрепям!
Владимир Димитров 06-06-2020 at 22:21
Подкрепям!
Михаил Павлов Михайлов 05-06-2020 at 23:10
Подкрепям
Янко Иванов 05-06-2020 at 14:17
Подкрепям напълно!
Kamen Ruskov 03-06-2020 at 14:02
трябва да се помисли и за лесна интеграция на буквите от съвременната македонска азбука.
Петър Струмин 03-06-2020 at 11:20
Подкрепям!
Георги Босев 03-06-2020 at 10:04
Подкрепям!
Петко Горанов 03-06-2020 at 09:30
Не съм навътре с темата, но ако наистина двете руски букви са част от БДС-то, както се казва "не'ам думи" ... Затова подкрепям !!!
Иван Иванов 03-06-2020 at 08:11
Подкрепям напълно !
Маргарита Стоянова 02-06-2020 at 15:43
Подкрепям !
Иванка Илчева 02-06-2020 at 15:29
Твърдо подкрепям!
Българка по род, душа и съзнание!
eli popova 02-06-2020 at 10:03
Искам да четем българските възрожденци БЕЗ ПРЕВОД от "старобългарски" чрез възкресение на пълната българска азбука с древните ни букви Ѣ, Ѫ и Ѭ. Днес възрожденската ни литература е жестоко отсечена за българите чрез осакатената азбука след 46г.
Мина Павлова 02-06-2020 at 08:57
Подкрепям.
Слави Славов 02-06-2020 at 08:56
Твърдо подкрепям!
Николай Попов 02-06-2020 at 05:33
2+2 =4 Истината не се коментира, нали?
Зора Дикова 01-06-2020 at 16:41
Напълно подкрепям!
Николай 01-06-2020 at 16:16
Подкрепям
Пламен Генов 01-06-2020 at 16:07
Подкрепям!
Николай Колев 01-06-2020 at 14:03
Напред, науката, е, слънце!
Марио Генов 01-06-2020 at 13:30
За българската писменост и култура!
Георги Георгиев 01-06-2020 at 13:25
Крайно време е да си върнем българския език в България.
Емануил Тодоров 01-06-2020 at 11:49
Да не се проточва разискването на тези логични предложения !
Обидно е да липсва възможност да се вписва директно "ѝ". Докога да продължава нелепата замяна с "и" или "й".
Желая спешно нов БДС за клавиатурата на кирилица !
Димитър Божиков 01-06-2020 at 10:41
Подкрепям безусловно.
Марин Георгиев 01-06-2020 at 09:54
Откога чакам... подкрепям
Георги Георгиев 01-06-2020 at 09:02
За идеята. Задължително трябва да се предприеме тази стъпка. Стига вече ни обяснявали че македонски, сръбски и руски били езици. Те са диалектна норма на българският език. Потвърждава го и факта кога са писали Кирил и Методий глаголицата, и кога исторически са се появили първите сведения за тези нации. Да той се е променял през годините, но факта че с тези нации можем да се разберем без преводач показва че техните езици са диалектна норма на Нашият език.
Румяна Иванова Димитроеа 01-06-2020 at 00:47
Подкрепям
Румяна Иванова Димитроеа 01-06-2020 at 00:46
Подкрепям
Nikolai 01-06-2020 at 00:40
Istinata i samo istinata .
Младен Карпулски 31-05-2020 at 23:32
Пълна подкрепа на инициативата!
Христо Бойчев 31-05-2020 at 22:29
Нека осъзнаем пагубната роля на Русия/СССР за България! Нека спрем имперските амбиции на тази държава спрямо нашата! Нека светът разбере, че не пишем с руски букви!
Любомир Цонев 31-05-2020 at 21:21
Моля за извинение. Допуснати са правописни грешки. Просто пръстите ми са големи и когато пиша на клавиатурата натискам по два клавиша. Да се чете " което в очите грей", "всички" вместо "вдсички" и "ибрикчийство" вместо пропуснатото "р".
Димитър Димитров 31-05-2020 at 21:16
Подкрепям идеята.
Любомир Цонев 31-05-2020 at 21:09
Напред науката е слънце,
която в учите грей...

Стига толкова ибикчииство!!!! На вдсички Необичащи България, много бързо да се изнесат към любимата им Русия. СБОГОМ! и не страдаме
Tzvetan Yordanov 31-05-2020 at 20:36
Подкрепям
Ивелин Буров 31-05-2020 at 20:35
От толкова много хора, подкрепящи писмото, как поне един не се сети, че писмото трябва да се адресира до Българския институт за стандартизация.
Аз също го подкрепям, но моля научете се къде се пуска фишът, когато искаме да спечелим.
Стоян Бързаков 31-05-2020 at 20:08
Браво!!!!! Крайно време е да върнем старите букви и да възродим духа български !!!! А мекерета винаги ще има , май........ им !!! Тези букви ще ...
споят бъларите , но иска постоянно и гръмко....обяснение !!!!! Успех !!!
Христо Сантулов 31-05-2020 at 18:08
Подкрепям. Крайно време е.
Ваньо Чилов 31-05-2020 at 16:53
Подкрепям !
Георги Петров 31-05-2020 at 15:27
Подкрепям!
Никой Кацарски 31-05-2020 at 14:36
Подкрепям
Мария Милушева 31-05-2020 at 13:41
Подкрепям!
Найден Даскалов 31-05-2020 at 13:25
Напълно подкрепям
Даниела Тодорова 31-05-2020 at 13:20
Подкрепям! Трябва да се опази националната идентичност и българската азбука.
  • Отворено писмо до
    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 499Подкрепили
    49.9% събрани 1,000

Подпишете писмото

Petition closed.