Отворено писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента, обаче, в българската клавиатурна подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27.02.1945 г. Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978. Предлагаме да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания прБДС 5237:2006, и други. Нашите предложения са:

1. Включване на знака Ѝ
Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „“
Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ
Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес, и се налага да ползват нестандартни клавиатури. Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г. Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €
Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни
При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т. 7) над съответните гласни, ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @
Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т. 7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба
Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт“ ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт“ (AltGr), а четвъртото с „десен алт“ + „шифт“. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы, за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею
До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме Ви да изпратите официално писмо до организацията EURid, и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг
Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина, обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме Ви да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Благодарим Ви за отделеното време!

Comments (248)

Теодора Морбах 31-05-2020 at 12:40
Подкрепям
Десислава Йованович 31-05-2020 at 11:04
Подкрепям!
Георги Стоянов 31-05-2020 at 10:55
Твърдо подкрепям.
Успех.
Тодор Димитров 31-05-2020 at 10:48
Подкрепям напълно - аргументираните предложения в т.1- т.9 и цялото писмо.
Имаме у дома Библия /Ветхия и Новия Завет/ изд. 1925 г. - особено е чувството, като се чете със стария правопис - това лично.
Делчо Панов 31-05-2020 at 10:20
Подкрепям изцяло
Владимир Даскалов 31-05-2020 at 10:07
Поддържам. Българският стандарт няма нужда да включва и руския, особено във века на компютрите с пренастройваема клавиатура. Руската подредба може да се зарежда при желание и никой руснак/рускопишещговорещ не ползва нашата подредба.
Тотю Тотев 31-05-2020 at 09:08
Трябва да се смени и самата ортография и да спрем да изписваме буквите по руския вариант и да започнем да използваме старобългарското изписване, което е много по-уникално и красиво. Трябва да си уважаваме традициите и наследството.
Тотю Тотев 31-05-2020 at 09:06
Подкрепям! Изключително необходимо е.
Тотю Тотев 31-05-2020 at 09:05
Подкрепям! Изключително необходимо е.
Ангел Василев 31-05-2020 at 09:00
Крайно време е да се премахне една несправедливост! Подкрепям това родолюбиво начинание!
Борис Тодоров 31-05-2020 at 08:21
Българската азбука ‐ с оригинални графични символи!
Махнете антибългарския отечественофронтовския шрифт!
Здравка Петрова Рубин 31-05-2020 at 08:07
Подкрепям!
Васил Воденичаров 31-05-2020 at 06:58
Подкрепям.
Васил Воденичаров 31-05-2020 at 06:57
Подкрепям.
Радостин Райчев 31-05-2020 at 05:24
Подкрепям !
КОСТАДИН Везьов 31-05-2020 at 04:40
ПОДКРЕПЯМ!
Димчо Драганов 31-05-2020 at 03:42
Подкрепям.
Пейко Ангелов 31-05-2020 at 01:29
Изключително много се радвам, че мога да подкрепя тази прекрасна Инициатива, пишейки на кирилица с български шрифт!
Любен 31-05-2020 at 01:16
Подкрепям горещо! Заедно с това настоявам проведените езикови и писмени "реформи" извършени под диктата на руската и съветска имперски власти, чрез които българският език и българската писменост се обезличават и подравняват към руската като умишлено раздалечават българските общности по света една от друга и общо от древния ни майчин език и уникална българска писменост, да се отменят със съответните технически и учебни промени.
Илия Мицев 31-05-2020 at 00:55
Крайно време е!
Младен Чавдаров 30-05-2020 at 23:53
Подкрепям.
Явор Капсъзов 30-05-2020 at 23:09
Москалите в боклука, където им е мястото. Русофилите след тях !
Любимка Бурова 30-05-2020 at 23:03
Подкрепям напълно! Успех!
Галя Ферон 30-05-2020 at 22:43
Подкрепям безусловно!!!! И колкото се може по - бързо! Твърде много закъсняхме.
Атанас Стоянов 30-05-2020 at 22:26
Крайно време беще.
Борислав Денчев 30-05-2020 at 22:26
Напълно подкрепям промяната. Трябва езиковите символи напълно да съответстват на езика. Присъствието на символи от различен език, какъвто е руският спрямо българския език, е без смисъл и логика.
Атанас Стоянов 30-05-2020 at 22:22
Да. с две ръце!!!
Atanas Mihaltchev 30-05-2020 at 22:11
Подкрепям!
Бисер Манджаров 30-05-2020 at 21:55
Компютерните клавиатури предлагат възможности за включване на най-различни символи, така че българската клавиатура трябва да съдържа българските букви. Останалите букви и символи могат да се използват при нужда.
Иван Саров 30-05-2020 at 21:32
Подкрепям това родолюбиво начинание ! Малко закъсняло , но пък точно на място , с оглед на обстановката тук и наоколо !
Тони Папазов 30-05-2020 at 21:27
Подкрепям
Цвети Рафаелов Русев 30-05-2020 at 21:04
Подкрепям и гласувам с двете рьце !
Николай Йорданов 30-05-2020 at 20:16
Без коментар!
Vesselin Ganev 30-05-2020 at 20:15
Категорично за!
Тодор Влаев 30-05-2020 at 20:02
Абсолютно подкрепям! Затова сега мнозина смятат, че пищем на руска азбука!
Веселин Станев 30-05-2020 at 20:00
Напълно подкрепям. И ще добавя че Българската писменост е най - древната писменост. Който се интересува да търси Българските изследователи проф Асен Чилингиров и Павел Серафимов.
Валя Божилова 30-05-2020 at 19:49
Нормално е да няма руски букви сред българските! Ние сме в ЕС и ползваме западните езици, а колкото до нашата азбука подкрепям и връщането на двете изгонени букви.
Вилма Стоянова 30-05-2020 at 19:40
Днес почти на никой българин не му се налага да пише на руски. Ако желае, може да си сложи руски като допълнителен език на което пожелае устройство.
Димитър 30-05-2020 at 19:29
Подкрепям!
Хух 30-05-2020 at 19:04
Старобългарският език да се върне.Имаме език преди 7 500г.Щом се създали Старобългарският календар.
Иван Николов 30-05-2020 at 18:58
Подкрепям!
Александър Георгиев 30-05-2020 at 17:58
Подкрепям с две ръце.
Доц. Тодор Тодоров 30-05-2020 at 17:34
Трябва да изчистим клавиатурите си от никому ненужните руски букви, градовете си от паметниците на двойния ни окупатор Русия, а Родината си от руските еничари - русоробите! За това трябва всички да работим усилено! Левски и Ботев чакат това от нас - децата ни също!
Иван Милев Стоянов 30-05-2020 at 16:41
Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност.
Колчо Ковачев 30-05-2020 at 16:40
Ако въпросът е за компютърна клавиатура - това се решава лесно, но може би трябва да се актуализира БДС, което е по-сложна работа.
Иван Петров 30-05-2020 at 16:33
Много бих искал това да се случи заедно с всички паметници на "Съвецките поробители".
Руси Русев 30-05-2020 at 16:29
Да изчистим азбуката, езика и живота си от всичко руско! Особено позорните съветски капища из цяла България.
Йордан Попов 30-05-2020 at 16:13
Почит и уважение за тези предложения. Такива промени са отдавна необходими - като първа стъпка към възстановяване на единството, благозвучието, етимологичната дълбочина на българските говори.
Велислава Вълчева 30-05-2020 at 15:52
Подкрепям!
Boris Kotev 30-05-2020 at 15:47
Чудесно предложение. Подкрепям.
  • Отворено писмо до
    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 499Подкрепили
    49.9% събрани 1,000

Подпишете писмото

Petition closed.