Отворено писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента, обаче, в българската клавиатурна подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27.02.1945 г. Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978. Предлагаме да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания прБДС 5237:2006, и други. Нашите предложения са:

1. Включване на знака Ѝ
Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „“
Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ
Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес, и се налага да ползват нестандартни клавиатури. Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г. Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €
Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни
При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т. 7) над съответните гласни, ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @
Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т. 7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба
Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт“ ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт“ (AltGr), а четвъртото с „десен алт“ + „шифт“. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы, за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею
До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме Ви да изпратите официално писмо до организацията EURid, и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг
Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина, обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме Ви да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Благодарим Ви за отделеното време!

Comments (248)

Борис Котев 30-05-2020 at 15:46
Чудесно предложение. Подкрепям
Дани Димов 30-05-2020 at 15:27
Подкрепям!
Любим пранжев 30-05-2020 at 15:19
Подкрепям
Петър Троянов 30-05-2020 at 15:18
ПОДКРЕПЯМ!
Иван Фитфов 30-05-2020 at 15:01
Подкрепям писмото!
Иван Фитфов 30-05-2020 at 14:58
Подкрепям всецяло!
Иван Фитфов 30-05-2020 at 14:53
Всецяло подкрепям!
Милен Нешев 30-05-2020 at 14:51
Подкрепям!
Иван Фитфов 30-05-2020 at 14:50
Всецяло подкрепям!
Йордан Иванов Близнашки 30-05-2020 at 14:36
Подкрепям напълно.
Цветан Ралчевски 30-05-2020 at 14:31
Подкрепям!
Недялко Недялков 30-05-2020 at 14:26
Подкрепям.
Будин Йочев 30-05-2020 at 13:49
Подкрепям!
Мария Йочева 30-05-2020 at 13:48
Подкрепям!
Darin Sagev 30-05-2020 at 13:38
Подкрепям
проф. д-р Румен Арнаудов 30-05-2020 at 13:30
Подкрепям твърдо идеята за изхвърляне на руските букви от нашата клавиатура. Подкрепям и отхвърляне на 3-ти март като Официален празник на България. Трябва да бъде 24-ти май, за да отговорим достойно и адекватно на хибридните атаки на Кремъл. Така ще пропагандираме азбуката и ще празнуваме заедно с македонците - няма къде "да избягат".
Николай Йорданов 30-05-2020 at 13:19
Подкрепям!
Стеан Стойчев 30-05-2020 at 13:18
Сслава Богу ! Време беше а се оттървем и от този срам. Дерайте ! С Вас сме!
Peter Slavchev 30-05-2020 at 13:08
Подкрепям!
Юлиан Ангелов 30-05-2020 at 13:04
Подкрепям.
Кристиян Иванов 30-05-2020 at 12:57
Подкрепям!
Петър Георгиев 30-05-2020 at 12:56
Буквите Э и Ы въобще не трябва да ги има българската клавиатурна подредба. Също не трябва да са там и в разширението .бг.
Владимир Грудев Люцканов 30-05-2020 at 12:53
Стъпка по стъпка
Валя Димитрова Станимирова 30-05-2020 at 12:52
Подкрепям и се подписвам.
Петър Георгиев 30-05-2020 at 12:47
Подкрепям!
Христо Попов 30-05-2020 at 12:47
Подкрепям!
Николинка Георгиева 30-05-2020 at 12:44
Подкрепям горещо.
Валери Вълков 30-05-2020 at 12:37
Подкрепям! Страхотна инициатива! Успех!
Виктория Кьосовска 30-05-2020 at 12:37
Напълно подкрепям инициативата.
Кънчо Кожухаров 30-05-2020 at 12:35
Възстановяването на изхвърлените български букви е въпрос на
1) самоуважение,
2) удобство,
3) първа крачка за освобождаване от наглото руско изкривяване и грабеж на наши, български духовни и културни ценности.
Валери Вълков 30-05-2020 at 12:29
Подкрепям! Страхотна инициатива! Успех!
Валери Вълков 30-05-2020 at 12:27
Подкрепям!
Успех!
Валери Вълков 30-05-2020 at 12:26
Подкрепям!
Успех!
Емил Христов Христов 30-05-2020 at 12:14
Подкрепям
Емил Христов Христов 30-05-2020 at 12:13
Категорично ЗА !
Левчо Борисов 30-05-2020 at 12:12
Подкрепям с две ръце
Петър Атанасов 30-05-2020 at 12:08
Подкрепям напълно!
Васил Данев 30-05-2020 at 12:08
Подкрепям
Петър Джуров 30-05-2020 at 12:05
Твърдо ЗА
Златимир Дуков 30-05-2020 at 12:00
Подкρεπα и от мεн :)
Hristo Atanasov 30-05-2020 at 11:58
Podkrepqm
Атанас Стоилов 30-05-2020 at 11:54
Подкрепям!
konstantin elenkov 30-05-2020 at 11:51
Да, подкрепям.
Марин Тютев 30-05-2020 at 11:47
Добра идея!!!
konstantin elenkov 30-05-2020 at 11:43
Да, подкрепям.
Константин Еленков 30-05-2020 at 11:42
Подкрепям, крайно време е.
Венцислав Петров 30-05-2020 at 11:35
Подкрепям!
Ваня Стоянова 30-05-2020 at 11:35
Време е за прекратяване на подмолната русификация на българите и възвръщането на българската азбука във първозданния и вид . Проекта за българска компютърна клавиатура е и много важна
първа стъпка от този процес.
Серхио Данаилов 30-05-2020 at 11:34
Подкрѣпямъ
Младен Гечев 30-05-2020 at 11:32
Безусловно подкрепям предложението.
  • Отворено писмо до
    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 499Подкрепили
    49.9% събрани 1,000

Подпишете писмото

Petition closed.