Отворено писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента, обаче, в българската клавиатурна подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27.02.1945 г. Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978. Предлагаме да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания прБДС 5237:2006, и други. Нашите предложения са:

1. Включване на знака Ѝ
Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „“
Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ
Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес, и се налага да ползват нестандартни клавиатури. Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г. Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €
Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни
При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т. 7) над съответните гласни, ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @
Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т. 7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба
Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт“ ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт“ (AltGr), а четвъртото с „десен алт“ + „шифт“. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы, за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею
До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме Ви да изпратите официално писмо до организацията EURid, и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг
Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина, обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме Ви да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Благодарим Ви за отделеното време!

Comments (248)

Slavcho Savkov 30-05-2020 at 11:27
Trabva da bade Promenena. Sa nasidanie.
Стою Баров 30-05-2020 at 11:27
Отлична идея! Успех!
Константин Еленков 30-05-2020 at 11:27
Подкрепям.
Nikola Kovatchev 30-05-2020 at 11:24
Браво!!!Това трябва час по-скоро да се случи,ако искаме и държим да ни има!!!
йордан сираков 30-05-2020 at 11:24
Според мен трябва и да се спре масовото използване на руски шрифтове в практиката .Имаме талантливи художници които могат да направят повече и по разнообразни БЪЛГАРСКИ ШРИФТОВЕ. Поне в отвореното писмо виждам че е използван БГ шрифт. Браво.
Alex 30-05-2020 at 11:14
Нямам нищо против,това,в Русия- Съветския съюз пишат на нашата язбука и са сложили
допълнителни букви.Това говори за уникалноста на българската азбука.Това е действително българска азбука а не кирилица.Тя е създадена 30 г. След неговата
смърт.Настоявам да бъдат върнати в правописа ни изхвърлените букви през 1945 г.Започвайки тогава да уча и не след много време езика ми
се стори много прост.Моята леля ,завършила класическа гимназия ме въведе в правилния български език и ми се видя какво кощунство е направено с езика на българите. Подкрепям напълно инициативата за въвеждането на истинския български език,а на измишльотините на самозвания учен Тодор Павлов.
Иван Сапунджиев 30-05-2020 at 11:13
Отдавна трябваше да се направи, както и да се възстанови максимално ползването на БЪЛГАРСКИТЕ КАЛИГРАФСКИ ШРИФТОВЕ !
Светослав Томов 30-05-2020 at 11:09
Подкрепям
Божан ЗАРКОВ 30-05-2020 at 11:04
Винаги в крак с новостите , но да не забравяме доброто старо.
Станчо Иванов 30-05-2020 at 10:59
Не само буквите... всичко Руско.../имена на улици, площади, паметници...та дори и посолството им/ трябва да ги няма ...без Русия свтът ще е по-добро и сигурно място за живеене
Валери Иванов 30-05-2020 at 10:58
Какво има да се коментира?! Бих отишъл и по-нататък - да се възстанови правилното изписване на буквите от БЪЛГАРСКАТА азбука, изхвърляйки на боклука съветскитят стандарт на изписване! Става въпрос за официален шрифт, за правилно изписване на българските печатни и ръкописни букви така, както е било до съветската окупация на България! Всички тия, насила наложени ни духовни зависимости, трябва да бъдат премахнати! Трудно е, но е жизнено необходимо, за да запазим нашата си, българска идентичност, като култура и като народ!
иван панов 30-05-2020 at 10:56
подкрепям писмото
Стефан Байлов 30-05-2020 at 10:50
ПОДКРЕПЯМ СИЛНО!
Михаил Петков 30-05-2020 at 10:50
Подкрепям
Пламен Петров 30-05-2020 at 10:39
Никога не се закачай с духовността на българина . Ще те сдъвче и изплюе , колкото и голям да си.
Подкрепям инициативата с двете си ръце .
доц.д-р Христо Сантулов 30-05-2020 at 10:35
Крайно време беше.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 30-05-2020 at 10:31
Подкрепям!
Анастас Иванов 30-05-2020 at 10:28
ПОДКРЕПЯМ - СЕГА !!!
Александър Попов 30-05-2020 at 10:28
Напълно подкрепям
Венцислав Симеонов 30-05-2020 at 10:24
Подкрепям!
Наум Кайчев 28-05-2020 at 15:35
Напълно прагматично и патриотично предложение!

Някои детайли като "третото ниво" на клавишите са сложни, но другите неща са напълно логични и навременни.

Да върнем красотата и корените на българския език и да направим клавиатурата по-адаптивна към съвременността!
Владимир Георгиев 28-05-2020 at 10:29
Напълно НЕподкрепям!
Ще започна с това - Защо няма бутон неподкрепям или коментар само, а всичко се брои за подкрепям?

Аргументите за актуализиране са абсолютно необмислени.

Идеята е актуализиране на клавиатурната подредба, защото символите ги нямало. Но се дава пример пишеща машина - технология вече излизаща от употреба.
При компютърите явно този проблем НЕ е актуален, след като ВСИЧКИ от споменатите символите са изписани в текста на отвореното писмо!

Нещо по-опасно - Искането за добавяне на трето ниво! Няма друга езикова подредба с трето ниво. Така се обричаме да останем без клавиатурна подредба за български език. Лично съм правил поддръжката на български език, в клавиатурни подредби, които не го поддържат. но софтуерите винаги са се базирали на английската подредба, която е две нива. А без софтуерна поддръжка на 3 нива няма как такава подредба да бъде добавена.

Нещо повече включването на буквите "Ѣ", "Ѫ" и "Ѭ" като актуализиране е озадачаващо. Те не са ежедневно ползвани езика ни! То да включим и глаголицата направо.

За подмняната на буквите от руската азбука има смисъл, но защо се предлага замяна с други чужди символи?! Например знакът за валутата ни е "лв." и не е наличен. Но не се обръща внимание на това, а се обръща се внимание на "$" или "€". Като и двата знака при компютърната подредба са налични плюс @. Като дори знакът за долар не е този, а това е машинописния еквивалент.

Що се отнася до ударените букви, то най-важната от тях "ѝ" - е налична. Другите ще утежнят ненужно клавиатурната подредба.

Специално за двата вида кавички - това ненужно ще ЗАТРУДНИ въвеждането.
Мария Колева 27-05-2020 at 14:55
Прагматично и технически несложно. Успех!
Петър Буюклиев 27-05-2020 at 13:45
Подкрепям.
Иво Михов 26-05-2020 at 23:30
Време е за реформа. Българската азбука е много различна от руската и не можем да използваме стар руски стандарт.
Александър Петров 26-05-2020 at 23:23
Подкрепям
Иво Войков 26-05-2020 at 19:39
Приветствам и подкрепям напълно! Малкото несъгласия по технически детайли могат лесно да бъдат отстранени или взети предвид.
Тежкото ударение при различни гласни не е никак рядко използвано, особено от хора, които знаят за какво и как се използва то! За да не бъдат те намаляващо малцинство - мястото на това ударение не бива да е в трета глуха.
Иван Иванов 26-05-2020 at 14:14
Подкрепям
Стоян Цалев 26-05-2020 at 14:06
Аргументите за тези промени са прагматични и технически издържани. Обновяването на стандартната подредба е много закъсняло и може би затова промените могат да изглеждат много - но реално тези неща ги говорим от 20-на години поне. Лично за мене е особено важно въвеждането на трето ниво.
Илия Петров 26-05-2020 at 13:54
Да!
Илия Петров 26-05-2020 at 13:52
Подкрепям!
Иван Тотев 26-05-2020 at 13:12
Подкрепям!
Иван Тотев 26-05-2020 at 13:11
Подкрепям!!!
Tihomir Totev 26-05-2020 at 12:17
Подкрепям отпадането на Э и Ы задължително!
LG 26-05-2020 at 10:01
Не подкрепям премахването на главния Ь, тъй като макар и рядко се налага изписване на цели изрази изцяло с главни букви. По-логично е във втори регистър да се заложи ѝ, а в трети главния Ь.
Главно Ѝ също би се използвало в изключително редки случаи при писане с главни букви и може да се постави в четвърти регистър.
Цветомир 26-05-2020 at 09:29
Подкрепям!
Христо Бъжев 26-05-2020 at 09:04
Приветствувам и горещо подкрепям тази благородна кауза!
Любен Георгиев Георгиев 26-05-2020 at 08:35
Най-накрая!
Иван Стоилов 25-05-2020 at 13:10
Еми, хайде!
По-добре късно, отколкото никога!
Георги Драганов 25-05-2020 at 10:31
Подкрепям с пълно сърце.

Написах този текст, с идеята да достигне до повече хора - https://voinaimir.info/2020/05/new-cyrillics-standard/

Успех!
Георги Тодоров 25-05-2020 at 10:16
Подкрепям!
Стефан Корадов 25-05-2020 at 09:14
Подкрепям!
Стефан Корадов 25-05-2020 at 09:12
Подкрепям!
Валентина Дончева 25-05-2020 at 04:32
Подкрепям изцяло и предлагам допълнение. Моля чрез трето и четвърто ниво да се въведат още букви, така че изконната българска кирилица да може да се набира изцяло. Това е необходимост за голям брой езиковеди, литературоведи, историци, краеведи и други наши и чужди специалисти, на които им се налага да цитират старобългарски и възрожденски текстове. В момента ми е невъзможно дори да напиша, че внесената буква Я е изместила три хилядолетни български букви: ят, йотувано А и малка носовка. Нямам възможност да набера тези букви от клавиатурата.
Успех на начинанието!
Виолина Георгиева 24-05-2020 at 18:12
Абсолютно ЗА тази чудесна инициатива! Нека бъде увенчана с успех.
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА 24-05-2020 at 17:56
ПОДКРЕПЯМ
Ангел Балинов 24-05-2020 at 16:33
Прекрасна инициатива!
Александър Белчев 24-05-2020 at 15:41
Далеч от про- и антируските настроения, към които често се пришиват подобни искания, следва да се отбележи, че промяната на правописа отдалечи българина от възможността да проследява по инстинкт етимологията на определени думи, което пък води след себе си погрешна употреба на някои такива и цялостно вреди на връзката между мисъл и език у носителите му. Това "прокъсване", което наблюдаваме в далеч по-радикална степен например в турския език, след реформата на Ататюрк, е пагубно за дълбочината на една езикова система и поради това, че вредите му не са така явни за масовия човек, който не е, а не е и длъжен да бъде езиковед, твърде често се подценяват. Не приветствам националистическите доктрини в оформянето езиковата, а и не само, политика в една държава, ала далеч дори по-вреден и противен, е нихилизмът. Нека се научим да разграничаваме крайни и противоречащи на здравия разум доктрини от естествения стремеж към опазването на едно ценно културно наследство, дори да е чуждо. Какво остава пък за нашето собствено. Желая от сърце успех в тази инициатива! Лично вярвам, че рано или късно подобен акт все пак ще се случи.
Ангел Велков 24-05-2020 at 15:32
Подкрепям. Обосновано и достойно дело.
Александър Стефанов 24-05-2020 at 12:48
Напълно подкрепям тази промяна, а също и трябва да бъде върнат старият правопис, като цяло.
  • Отворено писмо до
    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 499Подкрепили
    49.9% събрани 1,000

Подпишете писмото

Petition closed.