Отворено писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента, обаче, в българската клавиатурна подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27.02.1945 г. Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978. Предлагаме да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания прБДС 5237:2006, и други. Нашите предложения са:

1. Включване на знака Ѝ
Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „“
Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ
Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес, и се налага да ползват нестандартни клавиатури. Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г. Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €
Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни
При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т. 7) над съответните гласни, ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @
Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т. 7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба
Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт“ ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт“ (AltGr), а четвъртото с „десен алт“ + „шифт“. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы, за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею
До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме Ви да изпратите официално писмо до организацията EURid, и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг
Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина, обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме Ви да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Благодарим Ви за отделеното време!

Comments (248)

Мария Русимова 24-05-2020 at 11:27
Подкрепям!
Виктор Неделчев 24-05-2020 at 10:57
Подкрепям!
Евгени Цветков 24-05-2020 at 10:53
съгласен съм
Мария Николова 24-05-2020 at 10:31
Подкрепям!
Любомир Стойков 24-05-2020 at 09:19
Подкрепям
Кирила Бобчева 24-05-2020 at 09:15
Поздравления!
Георги Георгиев 24-05-2020 at 03:35
Отлична идея!
Георги Станков 23-05-2020 at 23:07
Време е да обединим източните и западните български говори, дори когато част от тях не са на територията на страната.
Време е "бял" и "бел" да бъдат дублети, както и всичко подобни думи, в които "я" и "е" зависят от спецификите на местните говори и които успешно се уравновесяват със знака Ѣ.
Д-р Милен Врабевски 23-05-2020 at 22:46
Безкрайно необходима реформа, която отразява богатството на езика ни и обединява българските говори.
Антони Стоилов 23-05-2020 at 20:42
Предложените промени са необходими и дори закъснели.
Не е уместно изхвърлянето на главното Ь, защото ще има проблем при писането на заглавие само с главни букви.
Пламен Цветков 23-05-2020 at 16:12
Подкрепям!
Христо Илиев 23-05-2020 at 13:15
Напълно подкрепям. Относно ударено и освен да е го има отделно с AltGr като алтернатива също трябва да се добави клавиш за поставяне на ударения, тъй като ударения са нужни и в други случаи, като например пàра, парà, кòла, колà. Връщането на старите символи може също да се случи през AltGr, за да не се претоварва основната клавиатура с по-рядко използвани букви, но тяхното връщане е задължително и необходимо. Също важно е и дефинирането на стандарт за изписване на българските печатни букви, който да се знае и използва от типографите.
Кирил Яначков 23-05-2020 at 09:19
По очевидни причини, подкрепям предложението!
Златомир Димитров 23-05-2020 at 08:30
Съгласен съм с приложението и го смятам за практически издържано!!!
Подкрепям връщането на старите букви, като уникална подредба и вековна даденост за Българския език и литература.
Трайко Спасов 23-05-2020 at 02:56
Необходимостта от промяна е назряла отдавна Мнозинството от предложенията в писмото са разумни и ги подкрепям. Липсата в клавиатурата по БДС на знака "ѝ" (буквата "и" с ударение), което е притежателното местоимение за женски род в българския език и е често употребявано е необяснима? Не е ясно какво налага присъствието на букви от руската азбука в българската клавиатура, при това на централни места в нея - при нужда от писмане на който и да е чужд език промяната на настройката на клавиатурата (езикът на писане) става с натискане на два или три клавиша - за части от секундата. Липсва, също така, възможност за поставяне на ударения на букви, които са омоними като напр. "пара" - вода в газообразно състояние, и "пара" като платежно средство, и т.н.
Владимир Ценов 23-05-2020 at 01:55
Не трябва да изхвърля главно “Ь”. Никоя дума не започва с него, но ще бъде голям проблем, когато трябва да се изпише текст само с главни букви, като например заглавие, плакат и т. н.
Вместо това за знака “ Ѝ”, тъй като той също не е често употребяван, да се използва комбинация между “option+И” за малка буква и “option+shift+И” за главна буква.
Кольо Запрянов 22-05-2020 at 22:27
Приветствам и подкрепям.
Васил Йорданов 22-05-2020 at 22:21
Подкрепям!
Тони Наков 22-05-2020 at 21:27
Едно от малкото стойностни неща са родния език и начина, по който се изписва. Затова автентичността трябва да е водещата при всяка ре - форма, а нужда от такава определено има, следователно и усъвършенстването на клавиатурата.
Стефан Димитров 22-05-2020 at 20:47
Подкрепям !
Stefan Rashkov 22-05-2020 at 19:28
Задължително е възстановяването на Българските трасиции и правоговор.
Антигона Владовска 22-05-2020 at 18:54
Много добро предложение.
Вера Бъчварова 22-05-2020 at 18:14
Приветствам и подкрепям.
Надя Пощакова 22-05-2020 at 18:08
Покрепям
мирослав пантев 22-05-2020 at 17:59
Подкрепям инициативата, за връщане на старите букви!
иван стоеф 22-05-2020 at 17:55
ПОДКРЕПЯМ СИЛНО!
иван стоеф 22-05-2020 at 17:53
ПРЕКРАСНО и РАЗУМНО предложение! ПОДКРЕПЯМ с ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ХВАТКИ! Браво на събудените !
Кънчо Кожухаров 22-05-2020 at 17:33
Съвсем разумно предложение.
Александър Петров 22-05-2020 at 17:27
ѝ и „“ има в БДС

Но подкрепям инициативата!
Георги Пенков 22-05-2020 at 17:17
подкрепя се предложението в неговата пълнота.
Божидар Стоилов 22-05-2020 at 16:57
Подкрепям инициативата, за връщане на старите букви и поставянето им на мястото на руските в БДС клавиатурната подредба.
Бих подкрепил и иницатива да се върне правописната норма от преди 1945г - Иванчевски правописъ.
Петър Матеев 22-05-2020 at 16:12
Много необходими промени. Подкрепям предложенията. Мисля, че все пак ще е добре по някакъв начин да се запазят и руските букви, може на 2-ро или 3-то ниво, така че с българска подредба да може да се пише и на руски.
Таня Маркова 22-05-2020 at 15:10
БРАВО за инициативата! Подкрепям!
Капка Иванова Калибацева 22-05-2020 at 13:05
Подкрепям! Макар и малко позакъсняла инициатива, но много необходима за това актуализиране на клавиатурата. Браво!
Маргарита Димитрова 22-05-2020 at 12:50
Подкрепям връщането на споменатите букви.
Момчилъ Карагьозовъ 22-05-2020 at 12:34
Подркѣпямъ.
Людмил Петров 22-05-2020 at 12:24
Подкрепям!
Даниел Йорданов 22-05-2020 at 11:53
Подкрѣпямъ
Антоанета Кръстева 22-05-2020 at 11:52
Подкрепям! Изключително необходимо е.
Симеон Стоянов 22-05-2020 at 11:49
Подкрепям
Васил Калибацев 22-05-2020 at 11:45
Държа много на всяка една от предложените промени, въвеждането на които е нужно и неотложно.
Симеон Златарев 22-05-2020 at 11:33
Да върнем българското на българите!
Калоян 22-05-2020 at 11:17
Подкрепям тази справедлива кауза!
Успех на роволюбивото дело.
Николай Койчев 22-05-2020 at 11:02
Длъжни сме да върнем поне отчасти блясъка на българския език, който бе жертва на политическите илюзии на българската държава след 1944 г.

Нека не забравяме, че всеки славянски език, чиято основна писменост е кирилицата, има своя уникалност и днес, докато българският загуби тези качества несправедливо. Ѣ и Ѫ са български букви, обединяващи българите от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Нека се обединим!
Огнянъ Ивановъ 22-05-2020 at 10:44
Напълно подркѣпямъ това начинание!
Дианъ 22-05-2020 at 09:17
Трѣбва да си вѫрнемъ стария правописъ!
Ростислав Димчев 22-05-2020 at 04:17
Трябва да се смени и самата ортография и да спрем да изписваме буквите по руския вариант и да започнем да използваме старобългарското изписване, което е много по-уникално и красиво. Трябва да си уважаваме традициите и наследството.
Ali Reza 21-05-2020 at 21:24
DA!
  • Отворено писмо до
    РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 499Подкрепили
    49.9% събрани 1,000

Подпишете писмото

Petition closed.